Εγκαταστάσεις

Η επιχείρηση μας διαθέτει οργανωμένο τμήμα επεξεργασίας υαλοπινάκων,

με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα, σε ιδιόκτητο χώρο.

Πρόσθετες πληροφορίες