Διπλή Υάλωση

Τα διπλά τζάμια είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης με την χρήση αποστάτη δύο μονών παράλληλων τζαμιών. Έτσι, με βάση το πάχος του αποστάτη δημιουργείται ένα κενό μεταξύ των δυο τζαμιών που ως συνήθως περιέχει ξηρό αέρα και γεμίζει με πυριτικά άλατα, που αποκλείουν το σχηματισμό υγρασίας.

Τα διπλά τζάμια παρουσιάζουν υψηλή διαπερατότητα σε φυσικό φως και παρέχουν την δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο του θορύβου και της θερμότητας, παρέχουν δηλαδή καλύτερη ηχομόνωση και θερμομόνωση. Βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί από τα πλαίσια των κουφωμάτων ως προς το συνολικό πάχος ενός διπλού τζαμιού.